Disclaimer & copyright

HomepaginaDisclaimer & copyright

Disclaimer & copyright

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Sprinkler Services B.V. te Alkmaar. Sprinkler Services B.V. gaat uiterst zorgvuldig te werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van haar website correct is en correct wordt weergegeven.

Niettemin geeft Sprinkler Services B.V. te Alkmaar geen garantie met betrekking tot volledigheid, juistheid of nauwkeurigheid van de inhoud van deze website en eventuele inhoud van links. De website bevat mogelijk hyperlinks naar andere sites. Sprinkler Services B.V. is niet verantwoordelijk voor en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en regelgeving van deze sites.

Sprinkler Services B.V. is niet aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan welke voortvloeit uit het verkrijgen of niet verkrijgen van toegang tot deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot virussen die van invloed zijn op uw computerapparatuur, netwerk, software of data. U heeft van Sprinkler Services B.V. het recht om kopieën van deze website voor persoonlijk gebruik te tonen, te bewaren en reproduceren, mits u Sprinkler Services B.V. herkenbaar als bron vermeldt.

De grafische voorstellingen (waaronder de foto's) op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Sprinkler Services B.V. worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt. Constateert u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze meldt via info@sprinklerservices.nl.

Vraag een offerte aan

Wij hebben ervaring met complexe vraagstukken op operationeel niveau. Daagt u ons uit?